Byggingen vår har for alvor begynt å skyte fart

Like før påskeferien var vi på byggeplassbefaring på Bragernes Kvartal.
Vår dykige entreprenør Veidekke gjør en fremragende jobb, og fremdriften er upåklagelig.

I Byggetrinn 1 er dekket i 3.etg under montasje. Utsikten viser en byggeplass hvor det er trangt om plassen og høy aktivitet. I hjørnet mellom Schwenckegata og Rådhusgata forskales yttervegger på det som skal bli Bragernes Kvartal sitt felles avfallsrom.

I Engene er Veidekke nå er igang med å tilknytte Vann og Avløp fra prosjektet og ut på de offentlige V/A- ledningene. Langs Engene begynner fortau og kantsteinslinjer og komme på plass.I tillegg skal Engene re-etableres, med blant annet gatevarme og rennebunn. Avslutningsvis skal hele det berørte området i Engene reasfalteres.