Jeg bygger Bragernes Kvartal

Etter lang tids opphold, sparker vi nå i gang «jeg bygger Bragernes Kvartal». I denne serien ønsker vi a å sette et ansikt på de som faktisk realiserer prosjektet vårt ute på byggeplassen.

Navn: Arne-Halvor Dramstad
Firma: Veidekke
Stilling: Fremdriftsplanlegger/ potet

Hva gjør du på Bragernes Kvartal?
Primært jobber jeg for tiden med fremdriftsplanleggingen av prosjektet. Det å bryte hovedfremdriftsplanen ned måneds og ukesplaner, er helt essensielt for en god fremdrift. I tillegg til dette hjelper jeg til der det trengs, med hva det måtte være.